Per Vinje Manager Partner - Lawyer - Legal

Per Vinje

Lang transaksjonserfaring. Sentral deltaker i utviklingen av markedsstandardene som benyttes ved gjennomføring av transaksjoner innen næringseiendom og selskapstransaksjoner basert på norsk lov.

Har i samarbeid med internasjonale meglersystemer utarbeidet flere fond og fondsstrukturer for privat eierskap, inkludert eiendomssyndikering.

Mange års erfaring med utvikling av nasjonale tjenesteløsninger innen eierskap og drift av eiendom og tjenester.

Lang erfaring med tvisteløsning, inkludert saksbehandling for norske domstoler, samt utenlandske jurisdiksjoner.

Utvidet interesse for selskapsrettslige disipliner, inkludert utvikling av selskapsoverholdelsessystemer.