Større selskaper

Større selskaper betyr større strømmer. Hvis en intern rutine ikke fungerer bra, kan det få store effekter. Siden det ikke er mulig å sjekke alt i detalj, fokuserer revisjonen av større virksomheter på gjennomgang av prosesser slik at man kan sikre at det er en god internkontroll. Vi hjelper deg med å sikre at du ikke bare har de nødvendige rutinene, men også de mest effektive.

Vi setter sammen revisjonsteam med akkurat den kompetansen du som kunde trenger. Vi har lang erfaring med store selskaper og følger kontinuerlig med på det som skjer med lovverk, EU-tilpasning og praksisen som utvikler seg på feltet. Vi ønsker å ha en enkel og åpen dialog med deg som kunde og vår ambisjon er at styret og selskapsledelsen alltid skal få rask og jevnlig informasjon om vesentlige spørsmål og forhold som kommer frem under tilsynet.