Virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse er det viktig at du posisjonerer deg slik at du får fradrag for de riktige tingene og slipper å skattlegge noe unødvendig. Det er viktig å finne en struktur som passer din virksomhet.

Selskapsoverføringer kan påvirke svært store deler av skattesystemet, både i Norge og internasjonalt. Dette påvirker både selgere og kjøpere. Ikke sjelden oppstår interessekonflikter, da en fordel for den ene parten ofte motsvares av en ulempe for den andre. Her er det viktig å legge strukturen for avtalen slik at den blir gunstig for begge.

Oppkjøp

Skal du kjøpe et selskap er det viktig å finne feil og særegenheter ved selskapet du kjøper opp. Det betyr at det kan være innebygde positive effekter som gir fradrag to ganger for det samme. Det er ikke i strid med reglene, det bare skjer.

Les mer

Salg

Selger du hele selskapet eller bare en del? Hvis det er en liten avtale, si 100 000 SEK, er det i grunnen bare et spørsmål om å selge. Men for større avtaler er det en rekke hensyn.

Les mer