Ledet av våre verdier

Mazars har alltid vært tro mot vår grunnleggers verdier om at et etisk engasjement, ansvarlighet og teknisk kompetanse, er nøkkelen til suksess.

Vi utfører alt arbeid basert på uavhengighet, ansvarlighet og sosial samvittighet. Våre verdier fremgår av våre etiske standarder. De danner basis for alt vi gjør: hvordan vi møter våre kunders behov, hvordan vi utvikler våre ansatte og hvilken rolle vi spiller i vårt samfunn.

Våre verdier:

  • Integritet
  • Ansvarlighet
  • Mangfold og respekt
  • Teknisk ekspertise
  • Uavhengighet
  • Prinsipper for vårt engasjement 

Det er gjennom våre verdier at vår organisasjon rundt om i verden har hatt en suksessfull vekst, gjennom rekruttering av ansatte og fusjoner med firmaer som deler våre verdier, vår visjon og våre mål.

Disse verdiene underbygger ikke bare vår lange historie med vekst, de viser også vårt engasjement til å yte mer enn det som er forventet av oss – i dag og i morgen.