Ideelle foreninger og stiftelser

Stiftelser og ideelle foreninger er i utgangspunktet styrt av vedtekter, og det er der vi starter når du ansetter oss. Vedtekter kan være gamle og de kan være nye. Vår første oppgave blir å bekrefte at stiftelsen din virkelig gjør det grunnleggeren av stiftelsen har tenkt. Vi leverer revisjonsberetningen til stiftelsen eller den ideelle foreningen på årsmøte eller kongress. Da får medlemmene høre en annen stemme, ved siden av styrets.

Spørsmålene rundt beskatning er kompliserte. Vi holder oss oppdatert på nye regler og vi har lang erfaring med de problemstillingene som vanligvis oppstår rundt stiftelser og ideelle organisasjoner.