Skatteregler og overholdelse

Effektiv håndtering av en voksende arbeidsmengde

Å sikre skatteoverholdelse er en stadig tyngere byrde. Skattelovene blir mer komplekse, og myndighetene krever økt rapportering i jakten på avvik. Likevel er nøyaktig overholdelse avgjørende, ikke bare for å forhindre bøter, men også for å unngå å utløse revisjoner og undersøkelser.

Vår tilnærming

Nasjonale virksomheter og multinasjonale selskaper står alle overfor stadig mer komplekse skatteregler, større gransking fra skattemyndighetene og en større forpliktelse til å sikre etterlevelse av et komplekst lovverk. Vårt globale nettverk har ressursene og den lokale kunnskapen til å håndtere de mest obskure nasjonale kravene til overholdelse effektivt.

Vi kan tilby særlig bistand til raskt voksende selskaper som gjør sin første internasjonale ekspansjon, men som mangler kunnskap og overholdelse utenfor sitt hjemmemarkedet.

Vår interne ekspertise innen områder som tilknytning til nasjonale skatteportaler er også tilgjengelig for kundene.

Våre tjenester

Vi kan tilby hjelp på tvers av alle aspekter av skatteetterlevelse, inkludert:

  • Overholdelse av moms / indirekte skatt
  • Bedriftsskatt
  • Overgangsprising
  • Personlig inntektsskatt
  • Støtte med skattemyndigheter revisjon
  • Strategisk etterlevelsesråd

Vil du vite mer?