Finansielle selskaper

Revisjon av finansielle selskaper, som banker, verdipapirselskaper og forsikringsselskaper, fokuserer på undersøkelse av prosesser og prosedyrer for å beskytte sparere og forsikringstakere.

Hos Mazars setter vi sammen engasjerte revisjonsteam med akkurat den kompetansen du som kunde trenger. Våre team har lang erfaring og omfattende kunnskap innen områdene kapital og forsikring samt lovpålagte IFRS. Vi har også spesialkompetanse på særreglene som regulerer selskaper i finanssektoren samt i Finanstilsynets forskrifter.

Vi ønsker å ha en enkel og åpen dialog med deg som kunde og vår ambisjon er at styret og selskapsledelsen alltid skal få rask og jevnlig informasjon om vesentlige spørsmål og forhold som kommer frem under tilsynet.