Eierstyrte selskaper

Revisors oppgave er blant annet å gå gjennom årsrapporten og kontrollere at de oppgitte tallene er «rimelig riktige». Overskuddet, varelageret og de utestående fordringene må rett og slett være det som sies. Kunder, leverandører, ansatte og forretningspartnere får dermed en "kvittering" på at alt stemmer.

Årsrapporten gir et øyeblikksbilde av virksomheten din. Som bedriftsleder vil du ha mer enn det. Som kunde hos Mazars kan du motta jevnlige avstemminger som forteller deg hvordan det går med selskapet. Sammen med deg kan vi analysere din virksomhet – er bedriftens rutiner og flyter effektive? Hvordan ser varelageret ut? Hvordan binder du kapitalen? Er det behov for tilleggsfinansiering? Er det rom for utbytte? Hva tjener du penger på? Er det deler som ikke er lønnsomme?

Regnskapsføreren er din klangbunn i løpet av året. Noen som er tilgjengelig og har tid til å lytte og gi råd. Vi har vårt hjerte i tilsynet. Vi vet at en god regnskapsfører kjenner «sitt» firma og er engasjert gjennom hele året.