Våre etiske standarder

Våre globale etiske standarder tjener som en moralsk veileder i vårt daglige arbeide. Det er tydeliggjort hvem vi er, hva vi forventer av våre ansatte og hvordan det forventes at alle i Mazars behandler våre kunder, interessenter og samfunn som helhet.

Våre etiske standarder fungerer som en praktisk veileder som bistår våre ansatte i håndtering av dilemmaene de møter i sitt daglige arbeid og setter et skille mellom hva som er anbefalt og akseptabelt, og hva som vil sette vårt rykte og andres tillit på spill.

Integritet

Mazars’ suksess er basert på tillitsforhold til våre kunder og interessenter. For å opprettholde denne tilliten, må vi alltid å være åpne og ærlige.

Ansvarlighet

Vi tar ansvar for vår personlige og profesjonelle adferd. Vi bryr oss om vår påvirkning på samfunnet og søker å gjøre en positiv forskjell.

Respektere mennesker

Vår styrke ligger i de menneskene vi jobber med. Vi behandler alle med respekt, uavhengig av ulikheter, unike perspektiv og bidrag.

Levere enestående kvalitet

Vi ønsker å levere kvalitetsarbeid. Vi fornyer og utvikler våre ansatte for å kunne dekke våre kunder og interessenters behov, som stadig er i utvikling.

Tenk selvstendig

Vi er betrodde rådgivere. Våre råd er objektive. Vi verdsetter vår uavhengighet og opptrer alltid med høyeste profesjonelle standard.

Påvirker fremtiden

Mazars er en bærekraftig virksomhet. Vi bygger langsiktige forhold, oppmuntrer til entreprenørskap og planlegger for fremtiden.

Document

Code of Conduct