The Forum of Firms

Mazars er medlem av Forum of firms.
Forum of firms er en sammenslutning av et internasjonalt nettverk av revisjonsselskaper. Målet med Forum of firms er å fremme konsekvent og høyt kvalitetsnivå for alle regnskaps- og revisjonstjenester levert over hele verden.
Forum of Firms

Medlemmer i Forumet har bekreftet at de har retningslinjer og metoder i forhold til transnasjonal revisjon som er basert, i den grad det er praktisk, på revisjonsstandardene og i samsvar med IFACs etiske regler for revisorskikk og nasjonale etiske regler, og at de etterlever hensiktsmessige kvalitetskontroll standarder i samsvar med internasjonale standarder for kvalitetskontroll i tillegg til relevante nasjonale standarder.
Medlemmer har også bekreftet at de gjennomfører løpende, i den grad det ikke begrenses av nasjonale regler, globalt koordinert interne kvalitetssikring.

Mer informasjon om Forum of firms finnes på IFAC nettstedet:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/