André Standberg Partner - Lawyer - Legal

André Standberg

23 års erfaring innen juridiske spørsmål knyttet til eiendomsrett, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, jordskifte og skjønn, kontraktsrett, entrepriserett, husleierett og eiendomstransaksjoner.

Lang erfaring med tvisteløsning og saksbehandling for de alminnelige domstoler, særdomstoler (jordskifteretten) og voldgiftsretter.

To års erfaring som eiendomsmegler (1997-1999).

Standberg yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen. Spesielt investorer, eiendomsutviklere, kunstarkitekter, byggherrer, entreprenører, sameiere, borettslag og utleiere.