Juridisk informasjon

Du besøker nå nettsiden til Mazars – Norge. For mer informasjon om Mazars Gruppen, vennligst besøk www.mazars.com.

Nettstedsutgiver

Dette nettstedet er utgitt av Mazars Revisjon AS med et styre og aksjekapital på kr 200.000, registrert i foretaksregisteret og MVA-registeret med organisasjonsnummer 979 605 994, Fritjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.

Tel: 23 19 63 00

E-post: post@mazars.no

 

Direktøren for publisering av nettsiden er Mazars Managing Partner – Norge, Rune Jalving.

Mazars Revisjon AS utfører regnskaps- og revisjonsvirksomhet i Norge i tråd med gjeldende regelverk og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og Den Norske Revisorforeningen.

 

Nettstedsvert 

Dette nettstedet er vert for NTT Europe Ltd, et selskap med aksjekapital på GBP 153.832.300, registrert i Storbritannia under nummer 2307625, registrert kontor 1 King William Street, London EC4N 7AR.

Tel: +44 20 7977 1000 
Email: https://eu.query.ntt.com/en/contact-us/contact-form.html