Odd Hugo Linnerud Partner - Audit

Odd Hugo Linnerud

Odd Hugo har mer enn 20 års erfaring med revisjon (lovpålagt revisjon og konsernrevisjon) for store og mellomstore internasjonale og lokale selskaper. Han har bakgrunn fra KPMG i Norge hvor var en del av gruppen som reviderte finansinstitusjoner. Hos tidligere arbeidsgivere har han blitt brukt som regnskapsekspert på tvers av forretningsområdene; Skatt, regnskap, revisjon og rådgivning. Dette arbeidet videreføres i Mazars.

Han har også bistått større kunder med forbedringsprosjekter vedrørende prosesser for finansiell rapportering og kontroll.

Vil du vite mer?

Sider med relasjon til Odd Hugo Linnerud

Vår ekspertise

Bli med på laget vårt

Om oss

Kontakt oss