Nina Heyerdahl Partner - Audit

Nina Heyerdahl

Nina startet sin karriere i Mazars i 2007 og har opparbeidet seg en solid erfaring innen revisjon.

Hun har erfaring fra nasjonal og internasjonal revisjon knyttet til ulike bransjer som grossist- og detaljhandel, investering og eiendom.

Nina har i tillegg erfaring fra internrevisjon samt rådgivningstjenester som fusjon, fisjon og due diligence.

Nina har en solid forståelse av norske lover og regler knyttet til selskaper, regnskap og skatt. 

Vil du vite mer?

Sider med relasjon til Nina Heyerdahl

Vår ekspertise

Bli med på laget vårt

Om oss