Prosedyre for eksterne klager

Vi gjør vårt beste for at alt skal fungere. Hvis du likevel ikke er fornøyd, kan du dele dine synspunkter med oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta kontakt med deg for å finne en løsning sammen.

Oppbevaring av informasjon

Alle klager vil bli oppbevart av Mazars-gruppens samsvarsansvarlig som kan rapportere til den nasjonale ledelsen og selskapets uavhengige direktører. 

Alle personopplysninger som mottas i denne anledning skal kun oppbevares så lenge det er strengt nødvendig for å håndtere de respektive varslene.

Mazars bruker alle hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å verne om informasjonen som innhentes i sammenheng med prosedyren for eksterne klager i samsvar med disse retningslinjene for personvern og alle gjeldende forskrifter.  

Innsynsrett og endringer

Du har rett til innsyn i, motsigelser mot og korrigering av opplysninger som angår deg, og kan be om at opplysningene endres eller slettes hvis de er uriktige, ufullstendige eller foreldet i samsvar med gjeldende lover om datavern. For å benytte deg av disse rettighetene, bruk skjemaet for eksterne klager nedenfor.

Skjema for eksterne klager