Personvernerklæringen

Mazars tar sikkerhet og vårt juridiske ansvar rundt dine personopplysninger seriøst. Denne erklæringen forklarer relevant informasjon angående vår behandling av dine personopplysninger samlet inn via denne nettsiden.

Behandlingsansvarlig

Med mindre du sender en forespørsel til oss om dine personopplysninger der vi er behandlingsansvarlig, er Mazars behandlingsansvarlig for alle personopplysninger du gir oss via vår nettside. Har du en forespørsel som angår våre datterselskap / gruppefirmaer vil vi sende forespørselen til dem på dine vegne.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysningene vi behandler som følge av ditt besøk på nettsiden vår avhenger av dataene du oppgir til oss. Hvis du går inn på vår nettside uten videre kontakt med oss vil vi kun behandle dataene i cookies som er nødvendig for å drive nettstedet (Se «Cookies» for mer informasjon). Skulle du bestemme deg for å kontakte oss ved å for eksempel sende inn en forespørsel, vil vi behandle dataen du oppgir for formålet angitt på skjemaet. Noen felt er obligatoriske da vi ikke vil kunne kontakte deg for å svare på forespørselen uten dem.

Når du kontakter oss gjør vi visse felt obligatorisk for at vi skal behandle forespørselen din. Du kan velge å gi oss ytterligere personopplysninger, inkludert sensitive personopplysninger. Der du oppgir sensitive personopplysninger må du gi oss ditt samtykke til å behandle det samme.

Bruk av personopplysninger

Vi kan behandle dine personopplysninger samlet inn på vår nettside for de formålene beskrevet under:

 • Kontraktsinngåelse og tjenester/ytelser: Skulle du indikere interesse for å bli kunde av Mazars bruker vi personopplysninger for stegene vedrørende kontraktsinngåelse for tjenester. Vi kan fortsette å bruke dataene som er levert via vår nettside for å kunne utføre våre plikter i henhold til en kontrakt med deg.
 • Våre legitime interesser: Vi behandler personopplysninger for å drive vår virksomhet, herunder å styre vårt forhold til deg, møte våre administrative, regnskaps- og selskapsrettigheter og forpliktelser, opprettholde og bruke våre IT-systemer og utvikle vår virksomhet og tjenester.
 • Rekruttering og personaladministrasjon: Hvis du søker jobb gjennom vår nettside samler vi personopplysninger fra jobbsøkere for å rekruttere nye ansatte.
 • Sikkerhet, kvalitet og risikostyring: Personopplysninger kan bli behandlet i sammenheng med å opprettholde sikkerheten og innenfor omfanget av intern kvalitet og risikoanalyse.
 • Direkte markedsføring: Vi kan behandle personopplysninger for direkte markedsføringsformål for å fremme og utvikle våre tjenester, og for å gi deg informasjon vi tror vil være av interesse for deg. I alle tilfeller vil vi gi deg muligheten til å velge bort våre direkte markedsføringsaktiviteter. Dette kan velges bort ved å bruke avmeldingsalternativene som finnes i informasjonen du har mottatt eller ved å kontakte oss.
 • Overholdelse av juridiske krav, forskrifter eller faglig organ som vi er medlem av: Vi er underlagt juridiske, regulatoriske og profesjonelle forpliktelser. Vi må beholde visse registreringer for å vise at våre tjenester leveres i samsvar med disse forpliktelsene og disse dokumentene kan inneholde personopplysninger.

Alle personopplysninger innsendt via denne siden kan bli brukt av oss i et anonymisert skjema for å vurdere og forbedre tjenestene som leveres her og for våre bredere forretningsaktiviteter.

Hvem oppgir vi personopplysninger til?

Vi kan fra tid til annen overføre eller oppgi dine personopplysninger til andre enheter av Mazars eller til tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne for noen av hensiktene i listen over, inkludert for offentlige og profesjonelle byråer og tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne, for eksempel IT-leverandører, betalingsleverandører, kundebehandlingsleverandører. Når vi legger frem dine personopplysninger til tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne, sikrer vi at slike tjenesteleverandører kun bruker dataene dine i henhold til våre instruksjoner.

Vi kan også oppgi dine personopplysninger til tredjeparter hvor vi er pålagt dette ved lov, tilsynsmyndigheter eller i forbindelse med eller i forbindelse med rettssaker eller på annen måte for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter.

Vi kan dele personopplysninger med andre Mazars-medlemsbedrifter der det er nødvendig for administrative formål og å yte profesjonelle tjenester til våre kunder (for eksempel når vi tilbyr tjenester som involverer Mazars-medlemsbedrifter i forskjellige land).

På grunn av den globale naturen til vår virksomhet kan vi overføre dine personopplysninger utenfor EØS-området til land der personopplysningsloven ikke er like omfattende som i EU.

Når vi overfører data utenfor EØS vil vi bare overføre slike personopplysninger (i) til et land som EU-kommisjonen anser for å ha tilfredsstillende personvernslover; eller (ii) hvor vi har satt inn en hensiktsmessig overføringsmekanisme for å sikre at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet. Sender du en forespørsel som angår et av Mazars medlemsfirmaer sender vi forespørselen videre på dine vegne.

Vi selger eller leier ikke dine personopplysninger videre for noen hensikt.

Den registrertes rettigheter

Du kan utøve en rekke rettigheter over dine personopplysninger, inkludert:

 • Tilgang til personopplysningene vi har av deg
 • Forespørsel om å rette alle personopplysninger vi har som er feil
 • Forespørsel om å slette dine personopplysninger
 • Trekke tilbake samtykke til vår behandling av dine personopplysninger (hvor vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke)
 • Sette inn begrensninger på vår behandling av dine personopplysninger
 • Protestere mot vår behandling av dine personopplysninger
 • Forespørsel om å overføre dine personopplysninger til andre behandlingsansvarlige (dataportabilitet)

Vi vil håndtere all utøvelse av den registrertes rettigheter i samsvar med kravene i gjeldende personvernlov. Skulle du ønske å utøve noen av dine rettigheter eller har spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med vårt kontaktskjema.

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger og finner vår håndtering av din henvendelse utilfredsstillende kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Mer informasjon finner du på deres nettside www.datatilsynet.no.

Behandlingens varighet

Vi vil beholde dine personopplysninger i systemet i det lengste av følgende perioder: (i) så lenge det er nødvendig for det formålet de er samlet inn; (ii) enhver oppbevaringsperiode som kreves av lov eller (iii) slutten av ansvarsperioden som rettsaker eller undersøkelser kan oppstå i forbindelse med våre tjenester.

Etter at gyldig oppbevaringsperiode er utløpt sletter eller anonymiserer vi personopplysningene.

Datasikkerhet

Vi sørger for tekniske og organisatoriske kontroller for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk, endring og utilsiktet ødeleggelse, for eksempel ved bruk av anti-virus, brannmurer, sikre servere, krypteringsprogramvare for harddisker, passordbeskyttelse, fysisk adgangskontroll, dobbel autorisasjon, inntrenging og «anomaly detection».

Vårt personale som har tilgang til dine personopplysninger har blitt opplært til å opprettholde konfidensialitet for å sikre dine personopplysninger. De vil bare få tilgang til dine personopplysninger i den grad de trenger denne informasjonen for å kunne utføre sine oppgaver riktig. Personene som kan bruke dine personopplysninger er også bundet av streng profesjonell diskresjon.

Betingelser for å beskytte data til minst samme standard som vi gjør er sendt til alle våre entreprenører, (under) behandlere og leverandører.

Regelmessig overvåking og testing av våre sikkerhetsforsvar utføres for å sikre at de fortsetter å være effektive mot de nyeste truslene.

Data overført via internett av oss og via denne nettsiden er beskyttet ved krypteringsteknologi. Ingen transaksjon utført via internett kan noen gang garanteres å være sikker.

Barn og vår nettside

Mazars forstår viktigheten av å beskytte barns personvern, spesielt i et elektronisk miljø. Våre nettsteder er ikke bevisst utformet for eller rettet mot barn. Vi samler ikke eller beholder informasjon om alle under 16 år gjennom vår nettside. Hvis du er under 16 år må du oppnå samtykke fra en forelder eller verge for å sende inn informasjon via vår nettside. Vennligst be dem lese gjennom denne informasjonen før du kommuniserer med oss.

Cookies

Navigering på vår settside vil føre til at cookies blir plassert på datamaskinen. Cookies er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen av nettsteder du besøker. For ytterligere detaljer, vennligst se vår Cookie Policy.

Endringer i denne personvernserklæringen

Denne personvernserklæringen ble sist oppdatert i mai 2019. Vi kan endre det fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden, og vi anbefaler at du sjekker regelmessig for å sikre at du forblir i enighet med våre behandlingsaktiviteter.