Rune Jalving Managing Partner - Audit

Rune Jalving

Rune har mer enn 25 års erfaring fra revisjon og rådgivning. Han har bred kunnskap om IFRS og leder revisjonen av flere børsnoterte konserns datterselskap i Norge, som Thales og Nexans. Han har også lang erfaring innen revisjon av eiendoms-, produksjons- og engrosselskaper. 

Rune er en erfaren rådgiver i forbindelse med fusjoner, fisjoner, restruktureringer og andre selskapsendringer. 

Vil du vite mer?

Sider med relasjon til Rune Jalving

Vår ekspertise

Innsikt

Om oss

Kontakt oss