Rune Jalving Partner, daglig leder og leder revisjon

Rune Jalving

Rune har mer enn 25 års erfaring fra revisjon og rådgivning. Han har bred kunnskap om IFRS og leder revisjonen av flere børsnoterte konserns datterselskap i Norge, som Thales og Nexans. Han har også lang erfaring innen revisjon av eiendoms-, produksjons- og engrosselskaper. 

Rune er en erfaren rådgiver i forbindelse med fusjoner, fisjoner, restruktureringer og andre selskapsendringer. 

Vil du vite mer?

Sider med relasjon til Rune Jalving