Jan Olaf Poulsen Partner og styreleder

Jan Olaf Poulsen

Jan Olaf har mer enn 35 års erfaring fra regnskap og revisjon. Gjennom en lang karriere innen revisjon, regnskap og skatt har han jobbet med et bredt spekter av kunder innen de fleste bransjer, og har utviklet en dyptgående forståelse for kunders verdidrivere og risikoer. Hans kompetanseområder spenner over alt fra detaljhandel til rene investeringsselskap. 

Som rådgiver nyttiggjør Jan Olaf seg av sin brede kompetanse og erfaring innen fusjon, fisjon, restruktureringer og andre selskapsendringer for å maksimere kundens nytteverdi. 

Jan Olaf er Statsautorisert revisor.