Revisjon

Vi i Mazars tror på revisjon som avgjørende for det økonomiske grunnlaget for en rettferdig og velstående verden. Revisjon har vært og er fortsatt hjertet i vår virksomhet.

Uavhengighet og styrke som gir tillit og åpenhet for våre kunder og samfunnet

I den raske forretningsverdenen fortsetter omfattende og objektiv revisjon å være uvurderlig. Å bygge tillit til selskapsrapportering, øker tilliten som muliggjør forretningsforbindelser som igjen muliggjør effektiv kapitalallokering, fremmer investeringer og øker vekst.

Vår tilnærming

Vi tilbyr en personlig tilnærming, med en integrert struktur som lar oss jobbe sømløst som ett team. Vi betjener regionale, nasjonale og internasjonale selskaper av alle størrelser og strukturer ved å kombinere de riktige personene med de rette ferdighetene for hvert engasjement, med utnyttelse av vår kollektive kunnskap og bruken av konsistente verktøy og metoder.

Gjennom vårt revisjonsarbeid leverer vi innsikt og fremmer åpenhet. Vi mener konstruktive utfordringer, basert på gjensidig tillit og respekt, bygger tillit til hvordan organisasjoner rapporterer til sine interessenter.

Det er denne tilnærmingen som sikrer at en Mazars-revisjon gir fulle fordeler til et selskap, dets aksjonærer og dets andre interessenter. Det sikrer også maksimal nytte for samfunnet, og bidrar til utviklingen av bærekraftige virksomheter og økonomier.

Finansiell rapportering – rådgivning og revisjon

Vi tilbyr et bredt utvalg av revisjon- og attestasjonstjenester. Vi utfører lovfestet revisjon av årsregnskapet, frivillig revisjon og attestasjoner.

  • Både lovpålagt og frivillig revisjon
  • Rådgivning om regnskapsstandarder
  • Rådgivning om internkontroll
  • Attestasjonstjenester
  • Misligheter – undersøkelser og risikostyring

Vil du vite mer?