Revisjon

Vi i Mazars tror på revisjon som avgjørende for det økonomiske grunnlaget for en rettferdig og velstående verden. Revisjon har vært og er fortsatt hjertet i vår virksomhet.

Uavhengighet og strenghet som gir tillit og åpenhet for interessenter og samfunnet.

Revisjon handler først og fremst om mennesker. Vi fokuserer på å bygge positive, effektive og bærekraftige relasjoner som skaper tillit og leverer en tydelig verdi av høy kvalitet. Hver Mazars revisjon er unik. Vi tar oss tid til å forstå våre kunders forretningsmodell, kultur og utfordringer. Ut fra behov tilpasser vi deretter revisjonsstrategien til de spesifikke risikoene som er identifisert. Gjennom hele revisjonsprosessen er vi i kontinuerlig dialog med alle interessenter og gir dem klar, pragmatisk og oppdatert informasjon.  

Vi er et integrert og enhetlig team som samarbeider på tvers av sektorer, tjenester og geografier. Dette betyr at vi kan kombinere lokal fortreffelighet med det globale byråets internasjonale perspektiv. Vi sørger for å samle de riktige personene med riktig kompetanse til rett tid for å tilby våre kunder personlig, effektiv og pålitelig hjelp til å møte fremtidens utfordringer i deres virksomhet.

Uavhengighet og styrke som gir tillit og åpenhet for våre kunder og samfunnet

I den raske forretningsverdenen fortsetter omfattende og objektiv revisjon å være uvurderlig. Å bygge tillit til selskapsrapportering, øker tilliten som muliggjør forretningsforbindelser som igjen muliggjør effektiv kapitalallokering, fremmer investeringer og øker vekst.

Vår tilnærming

Vi tilbyr en personlig tilnærming, med en integrert struktur som lar oss jobbe sømløst som ett team. Vi betjener regionale, nasjonale og internasjonale selskaper av alle størrelser og strukturer ved å kombinere de riktige personene med de rette ferdighetene for hvert engasjement, med utnyttelse av vår kollektive kunnskap og bruken av konsistente verktøy og metoder.

Gjennom vårt revisjonsarbeid leverer vi innsikt og fremmer åpenhet. Vi mener konstruktive utfordringer, basert på gjensidig tillit og respekt, bygger tillit til hvordan organisasjoner rapporterer til sine interessenter.

Det er denne tilnærmingen som sikrer at en Mazars-revisjon gir fulle fordeler til et selskap, dets aksjonærer og dets andre interessenter. Det sikrer også maksimal nytte for samfunnet, og bidrar til utviklingen av bærekraftige virksomheter og økonomier.

Vil du vite mer?