Vår ekspertise

Mazars i Norge tilbyr et komplett spekter av profesjonelle tjenester i innen revisjon, regnskap, skatterådgivning og konsulentbistand for en stor bredde av kunder på tvers av markeder og bransjer.

Vi har ekspertise og erfaring til å hjelpe din organisasjon til å utvikle seg. Gjennom vår kompetanse kombinert med personlig engasjement leverer vi skreddersydde løsninger for mellomstore selskaper, eierledede bedrifter og privatpersoner.

Videre kan vi bistå internasjonale selskaper gjennom vår verdensomspennende organisasjon.

Finansiell rapportering – rådgivning og revisjon

Vi tilbyr et bredt utvalg av revisjon- og attestasjonstjenester. Vi utfører lovfestet revisjon av årsregnskapet, frivillig revisjon og attestasjoner.

 • Både lovpålagt og frivillig revisjon
 • Rådgivning om regnskapsstandarder
 • Rådgivning om internkontroll
 • Attestasjonstjenester
 • Misligheter – undersøkelser og risikostyring

Finansiell rådgivning

Fra due diligence og verdivurderinger til restrukturering og rådgivning for bedrifter i vanskeligheter, Mazars tilbyr leverandører, kjøpere og långivere den nødvendige kompetanse til å ivareta alle deler av slike transaksjoner.

Våre finansielle rådgivningstjenester omfatter:

 • Due diligence ved fusjoner og oppkjøp
 • Fusjon, fisjon, avvikling av selskaper og andre selskapsendringer
 • Verdivurdering av selskaper

Regnskaps- og outsourcingstjenester

Vi kan bistå klienter med tjenester fra å stifte et nytt selskap til administrasjon av den daglige virksomheten:

 • Bokføring og ledelsesrapportering, spesielt for multinasjonale selskaper som krever nøyaktig og punktlig månedlig regnskapsrapportering til hovedkontoret
 • Utarbeidelse av årsregnskap
 • Lønn, fra registrering av ansatte til månedlig behandling og betaling av lønn, skattetrekk og rapportering til myndigheter terminvis og årlig.
 • Andre kontortjenester
 • Arbeidskraft over landegrensene

Skatterådgivning

Skatt er en integrert del av livet for både bedrifter og enkeltpersoner. Vår bistand hjelper deg med å evaluere og minimere virkningen av beskatning.

Vi tilbyr tjenester vedrørende alle forpliktelser innen skatt og avgift for både personer og bedrifter. Vår oppdaterte kunnskap om nyheter innen skatt og regnskap vil hjelpe deg til å optimalisere din skatteposisjon:

 • Inntektsskatt og merverdiavgift - overholdelse av regler - bedrift/person
 • Rådgivning innen skatt og avgift
 • Skatterådgivning for internasjonale bedrifter
  • Implementering av global skatteplanlegging og strategi
  • Vurdering og rådgivning om internprising
  • Råd om sentrale internasjonale skattespørsmål for utenlandske selskaper
  • Inntektsskatt - råd og planlegging ved bruk av utenlandsk arbeidskraft
 • Bistand ved bokettersyn
 • Skatteundersøkelser i forbindelse med due diligence

Share