Våre verdier

Grunnleggende verdier har vært en viktig del av vår organisasjon fra begynnelsen. De leder oss i våre daglige handlinger og utgjør et felles fundament som alle Mazars partnere og medarbeidere deler og respekterer. Disse verdiene er beskrevet i Mazars Charter og alle partnere har signert på dem.

Integritet

Våre etiske og moralske verdier styrker måten vi arbeider og betjener våre kunder på.

Ansvarlighet

Vi tar våre kunders utfordringer som våre egne og vi bryr oss om hvordan vårt arbeid påvirker samfunnet.

Mangfoldighet og respekt for den enkelte

Respekt for den enkelte, på tvers av grenser og kulturelle forskjeller, er en viktig del i vårt fellesskap og relasjoner. Forenet i mangfold ser vi vår evne til å lytte og ha åpne sinn som ekte drivkraft for videreutvikling.

Teknisk ekspertise

Teknisk dyktighet er et av de grunnleggende prinsippene som anvendes på hvert nivå i organisasjonen. Det gjør vi både for å sikre at våre kunder er tilfreds og for at vi hele tiden kan forbedre og utvikle oss. Teknisk ekspertise er en av våre grunnleggende verdier og den beste garanti for vår uavhengighet.

Uavhengighet

Vi tenker uavhengig. Som revisorer og rådgivere opptrer vi alltid uavhengig.

Kontinuitet

Folk kommer og går. Den ene generasjon avløser den andre, men våre relasjoner fortsetter og våre erfaringer og viten følger med. Vi lærer av fortiden, men ser fremover.

Prinsipper for vårt engasjement

Vår innsats og engasjement er styrt av våre seks grunnleggende verdier. Det er de som avspeiler vår visjon og kultur.

I 2011 lanserte Mazars, for å utfylle grunnlaget for våre verdier, et prosjekt for å klargjøre særegenskapene våre. Dette førte til definisjonen av hovedprinsipper og en nøkkelidé som begge utrykker måten vi beskriver Mazars på, sin særegenhet, visjon og tro.

Hvem er vi?
Vi er uavhengige fagfolk, som ønsker å bidra til den økonomiske og sosiale utviklingen, lokalt og globalt.
Hvem jobber vi for?
Våre kunder er fra store internasjonale børsnoterte virksomheter til små og mellomstore virksomheter i den offentlige og private sektor samt privatpersoner.
Hva jobber vi for?
Som revisorer og rådgivere utvikler vi alle former for løsninger. Vi leverer løsninger som styrker yteevnen og skaper verdi på lang sikt.
Hva gjør oss særegne?
Vi tilbyr innovative, skreddersydde og globale løsninger til våre kunder i et marked som ellers tilbyr tradisjonelle løsninger og generaliserer.
Hvordan levere vi?
Vi kombinerer de beste teknikker og metoder innenfor revisjon og rådgivning med vår evne til at være konstruktive og tenke ”utenfor boksen” – og med personlig engasjement og ansvarlighet.
Hvordan er vi organisert?
Vi er et globalt partnerskap med stor åpenhet preget av mennesker som er aktive, engasjerte og som har forskjellig faglig ekspertise og erfaring.
Hva er vårt fundament?

  • Entreprenørskap og lagånd.
  • Langsiktige visjoner, fleksibilitet, entusiasme og robusthet.

Hva driver oss?
Lysten til å bygge opp og gi stafettpinnen videre til de kommende generasjoner.
Hva tror vi på?
En multipolar verden som blir rikere av mangfoldighet (kulturelle, intellektuelle, profesjonelle ...).
Hva liker vi?

  • Sunn fornuft fremfor fastlagte modeller.
  • Åpenhet fremfor faste spor.

 

Utvikling drevet ved kollektiv intelligens