Permitteringsregler og omsorgspenger ifm Covid-19

Mazars har laget notater vedrørende gjeldende permitteringsregler og omsorgspenger som følge av Coronaviruset.

Documents

Permitteringsregler
Permitteringsregler
Omsorgspenger
Omsorgspenger