Mazars forserer utviklingen og styrker sin tilstedeværelse i Tyskland

Det tyske firma Roever Broenner Susat slutter seg til Mazars’ internasjonale integrerte partnerskap. Som et ledd i Mazars’ globale vekststrategi, bestreber Mazars seg løpende på å identifisere og integrere topp talenter fra firmaer, som deler Mazars’ verdier og viser samme ekspertise og professionalisme.

I Tyskland vil denne strategiske fusjon plassere Mazars på Top 10 i bransjen. Det fusjonerte firma vilbestå 1.000 medarbeidere, herunder 68 partnere, fordelt på 12 kontorer rundt om i Tyskland.

Fusjonen er betinget av en godkjenning fra de tyske konkuransemyndigheter.

For mer informasjon kan nedenstående pressemelding lastes ned eller besøk

http://www.mazars.com/Home/News/Latest-News3/Mazars-strengthens-its-presence-in-Germany

Document

Mazars speeds up its development and strengthens its presence in Germany
Mazars speeds up its development and strengthens its presence in Germany