Hvordan bli en fremragende SMB

Små og middelsstore bedrifter (SMB) er og vil uten tvil alltid være ryggraden i den europeiske økonomien. Over 20 millioner SMB'er i Europa har bidratt med betydelige inntekter, beskjeftigelse, resultater, innovasjon og nye teknologier.

SMB-sektoren har gjennom de siste år opplevd den verste økonomiske krise i manns minne. Noen SMB'er er etter denne nedturen kommet tilbake mere robuste og sterkere enn noen gang tidligere, mens andre har blitt tvunget til å skjære ned eller stenge som følge av den økonomiske nedturen. 

Mazars’ undersøkelse foretatt i EU har bidratt med en analyse, innsikt, viten og rettledning til de små og mellomstore virksomhetene til ”Hvordan bli en fremragende SMB”, uansett hvor i verden en opererer. Undersøkelsen fremhever likheter og forskjeller i de små og mellomstore bedriftenes virke og prestasjoner i Tyskland, Sverige, Holland, Portugal, Spania, Frankrike, Irland og Storbritannia. Undersøkelsen kommer nærmere inn på, hva som kreves for å kunne konkurrere på markedet og dermed effektivt kunne "skille seg ut fra mengden".

Document

How to be a Standout SME - Mazars
How to be a Standout SME - Mazars