Praxity Alliansen

Mazars er medlem av Praxity AISBL, verdens største allianse av uavhengige ikke assosierte revisjon- og konsulentselskaper. Støtten vi får fra dette globale nettverket gjør at vi kan anbefale selskaper i andre land. Vår kontakt med disse Praxity deltagende selskapene gir våre klienter en profesjonell støtte i deres transnasjonale aktiviteter fra en enkelt kilde.

 

 

Om Praxity

Uansett hvor du befinner deg, så finner du rådgivere fra Praxity medlemsfirmaer som deler felles verdier og perspektiv for å legge til rette for dynamisk virksomhetsvekst over hele verden.

I likhet med Mazars er hvert medlemsfirma allerede vel ansett i sitt marked. Individuelt og kollektivt, hjelper vi multinasjonale kunder å planlegge for fremtiden, bistå i å ta viktige beslutninger og være konkurransedyktig. Praxity medlemsfirmaer er din inngangsport til nye internasjonale markeder, som gir lokal innsikt med tilhørende skatt- og konsulenttjenester.

Praxity AISBL er en global allianse av uavhengige bedrifter. Organisert som en internasjonal not-for-profit enhet under Belgisk lov, har Praxity sitt hovedkontor i Epsom. Praxity - Global Alliance Limited er et not-for-profit selskap registrert i England og Wales, med begrenset ansvar, og har sitt forretningskontor i England. Praxity, som en allianse, leverer ikke revisjon, skatt, rådgivning eller andre profesjonelle tjenester til tredjepart. Alliansen er ikke et joint venture, partnerskap eller nettverk mellom deltakende bedrifter. Alliansefirmaene er uavhengige, garanterer ikke Praxity for tjenestene eller kvaliteten på tjenestene som leveres av andre medlemsfirmaer.

For mer informasjon

Finn ut mer om Praxity på www.praxity.com

Share