Mazars Revisjon AS, en samarbeidspartner innen revisjon, bokføring, skatt og rådgivning i Norge

Når du kjøper revisjons- og rådgivningstjenester så søker du noe spesielt. Hos oss får du en partner som gir deg service, er engasjert og tilgjengelig og som leverer kvalitet.

Dessuten får du en rådgiver som er personlig, kan lytte og som forstår dine spørsmål og utfordringer.

Sammen med deg bygger vi en relasjon og kontinuitet som utvikler din virksomhet. Vi har valgt å arbeide med et bredt spekter av kunder som har gitt oss stor kunnskap om ulike bransjer, men også erfaring i å arbeide med både små og store virksomheter. Denne kompetansen får du som eier/leder dra nytte av!

Å være størst er ikke ett mål i seg selv, men å være blant de beste, og å levere høy kvalitet kommer alltid til å være viktig for oss. Vi er flinke til å håndtere både tall og mennesker og derfor møter du hos oss menneskelige og lydhøre revisorer og konsulenter.