Mazars - et overblikk

Mazars er en internasjonal, integrert og uavhengig organisasjon med spesialisering i revisjon, regnskap, skatt, juridiske tjenester (1) og rådgivning.

Mazars har 40.400 medarbeidere som bistår kunder verden over: 24.400 medarbeidere i 91 land i Mazars’ unike integrerte partnership og 16.000 medarbeidere fra Mazars North America Alliance i USA og Canada.

(1) I land hvor det er tillatt i henhold til gjeldende lover.

Nøkkelinformasjon om Mazars organisasjon internasjonalt

Related pages

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.

MNAA

Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance er en allianseavtale mellom Mazars og fem store revisjons- og konsulentfirmaer i USA og Canada.