Permitteringsregler og Covid-19

Mazars har laget et notat om gjeldende permitteringsregler og tiltak som følge av Coronaviruset.

Vil du vite mer?