Bli med på laget vårt

Du blir en del av en internasjonal virksomhet i vekst og får mulighet for raskt å utvikle ditt eget potensial i et utfordrende miljø.

Ditt talent er viktig for vår vekst

Som medarbeider i Mazars tar du del i en stor utfordring. Du er med på å bygge opp profesjonell ekspertise, som er anerkjent i markedet, og du får en opplevelse for livet. Du blir med i en organisasjon, hvis historie er drevet av en sterk entreprenørånd, og som har oppnådd kraftig vekst de senere årene. Mazars er en global aktør innen revisjon og rådgivning. Alle medarbeidere deler en felles kultur, hvor vi jobber etter det beste og setter stor pris på integritet, uavhengighet og respekt. Kontinuerlig læring er kjernen i vår utviklings- og karrierestrategi og en viktig del av vår rekrutteringspolitikk.

Opplæring – sentralt i dine år hos Mazars

Mazars er en voksende, effektiv og innovativ organisasjon. Vi leverer serviceytelser i et intellektuelt krevende marked: Verdien vi skaper kommer først og fremst fra kvalifiserte medarbeidere og deres evne til at arbeide sammen og utvikle skreddersydde og innovative løsninger til hver enkelt av våre kunder.

Å utvikle din kompetanse er kjernen i vår HR-innsats, derfor får du teknisk- og ledelsestrening og mulighet for internasjonale seminarer. Fordi vi setter stor pris på selvstendighet og ansvarlighet tilbyr vi deg en karriere hvor du tidlig får mulighet til å ta ansvar og å arbeide over hele verden.

Forskjellig kulturer og veksthus for kommende talenter

Vår organisasjon er et internasjonalt partnerskap. Vi er av natur samarbeidende og multikulturelle og setter menneskelige verdier over alt annet. Vi utvikler nye løsninger til nye markeder og sektorer ved å anvende internasjonalt utprøvde metoder som styrker eksisterende synergier mellom land og aktiviteter. Mazars vekst er en naturlig følge av at vi som virksomhet rommer forskjellige mennesker og kulturer og at vi prioriterer å finne talenter og utvikle fremtidens ledere.

Vi har utviklet internasjonale utdannelsesprogrammer herunder Mazars University og vår Executive MBA som har fokus på å utvikle ledelse- og lederegenskaper. Disse programmene tilbys for å sikre at det er ekspertise som forener oss alle på tvers av kulturelle forskjeller. Dynamisk og åpenhet, hurtighet og bæredyktig vekst, internasjonale ambisjoner og våre talenters forskjellighet utgjør Mazars DNA i nesten 90 land.

Deler du våre verdier, vår entreprenørånd og ønsker du å bidra i en voksende virksomhet? Så bli en del av Mazars og få mulighet til raskt å utvikle ditt potensial i et utfordrende og multikulturelt miljø.