Klageskjema

Verdiene våre danner grunnlaget for det vi mener vil skape langvarig og bærekraftig suksess for organisasjonen. Vi ønsker å jobbe på en måte som fremmer verdiene våre og sørger for at vi gir kundene våre best mulig service, samt et optimalt miljø for teamet vårt.

Mazars har forpliktet seg til å håndtere følgende på en ansvarlig, åpen og profesjonell måte:

  • Varsler som reises internt av partnere eller teammedlemmer vedrørende mulige forseelser i Mazars' firmaer.
  • Varsler som reises av personer som ikke er ansatt i Mazars (kunder og andre aktører) vedrørende tjenestene som leveres av Mazars.

Hvem gjelder Mazars' klageprosedyrer for?

Alle partnere og ansatte i Mazars' medlemsfirmaer, inkludert de med fast eller tidsbegrenset kontrakt, omfattes av vår Prosedyre for intern varsling gjengitt nedenfor ved varsling.

Personer som ikke er ansatt i Mazars omfattes av vår Prosedyre for eksterne klager gjengitt nedenfor ved varsling.

Eksterne varsler som gjelder andre enn Mazars' medlemmer vil ikke bli hensyntatt.