Fokus på

Follow us on Twitter: @MazarsGroup

18000 medarbeidere 79 land

Vi er en internasjonal,
integrert, og
uavhengig organisasjon.

Vi er spesialisert innen revisjon, regnskap,
skatt og konsulentbistand.

Mazars et overblikk

18000 medarbeidere 79 land

Vi er en internasjonal,
integrert, og
uavhengig organisasjon.

Vi er spesialisert innen revisjon, regnskap,
skatt og konsulentbistand.

Download annual report

Mazars i Norge

Mazars Revisjon AS er et heleid norsk aksjeselskap sentralt plassert på Majorstuen i Oslo.

Våre tjenester

Mazars - our services

Mazars har spesialisert seg i revisjon, skatterådgivning og konsulentbistand i en rekke bransjer nasjonalt og internasjonalt.

Jobb og karriere

Mazars - join our teams

Vår HR policy er tilpasset våre forretningsambisjoner. Vi forsøker alltid å rekruttere dyktige medarbeidere som passer inn i vår organisasjon.